why I decided to become an #entrepreneur – #sunilkhandbahale @khandbahalesunil #entreprenuership


Entreprenuership creates products and services and employment opportunities at large scale and that why I decided to become an entrepreneur said Sunil Khandbahale उद्योजकतेमुळे उत्पादने आणि सेवा आणि रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होतात आणि म्हणूनच मी उद्योजक होण्याचा निर्णय घेतला, असे सुनील खांडबहाले म्हणाले.

#Entreprenuership #employment #opportunities #entrepreneur #khandbahale #sunilkhandbahale #aparnakale #खांडबहाले #सुनीलखांडबहाले #उद्योजक #रोजगार
Courtesy: Saksham Foundation

Watch Full Video Story: https://ift.tt/MRgQ86P

Sidebar