Dnyaneshwar mauli braught knowledge to masses in their mother toung – #sunilkhandbahale #khandbahale


    Dnyaneshwar mauli braught knowledge to masses in their mother toung – Sunil Khandbahale talking about his connection with Alandi and Dnyanewhwar Maharaj ज्ञानेश्वर माऊलींनी जनसामान्यांना त्यांच्या मातृभाषेतून ज्ञान दिले – सुनील खांडबहाले आळंदी आणि ज्ञानेश्वर महाराज यांच्याशी असलेल्या त्यांच्या संबंधाविषयी बोलत आहेत.

    #Dnyaneshwar #mauli #knowledge #mothertoung #khandbahale #sunilkhandbahale #aparnakale #alandi #खांडबहाले #सुनीलखांडबहाले #ज्ञानेश्वर #माऊली #आळंदी

    Courtesy: Saksham Foundation

    Watch Full Video Story: https://ift.tt/STBiGIt

    Sidebar