January, 2024 - Sunil KHANDBAHALE

Traditional Booklet Dictionary was presented in digital form for the first time by @khandbahale

Unknowingly he eveloped first ever Marathi Search Engine and latter applied it for Worlds first Marathi Dictionary. Traditional Booklet Dictionary was presented in digital form for the first time by Sunil Khandbahale and that is too all by self-taught computer programming skills. नकळत त्यांनी पहिले मराठी शोध इंजिन विकसित केले आणि नंतर ते जगातील पहिल्या… read more »

My first encounter with computer, Sunil Khandbahale narrates how he fall in love with computer

It was my painting hobby which pose me to fall in love with computer. Sunil Khandbahale narrating his first encounter with computer and his story of entrepreneurship at VEDH Parbhani event. चित्रकलेच्या छंदामुळे मी संगणकाच्या प्रेमात पडलो. वेध परभणी कार्यक्रमात सुनील खांडबहाले संगणकाशी त्यांची पहिली भेट आणि उद्योजकतेची कथा सांगत आहेत. Original Link: https://youtu.be/028wjoWoz7U #sunilkhandbahale… read more »

Sunil Khandbahale is narrating his first encounter with Booklet Dictionary before he made it digital

Dictionary was a luxury for me said Sunil Khandbahale while narrating his first encounter with Booklet Dictionary before he developed the digital one डिक्शनरी ही माझ्यासाठी लक्झरी होती, असे सुनील खांडबहाले यांनी डिजिटल डिक्शनरी विकसित करण्यापूर्वी बुकलेट डिक्शनरीशी झालेली त्यांची पहिली भेट सांगताना सांगितले. Original Link: https://youtu.be/028wjoWoz7U #sunilkhandbahale #farming #technology #lifejourney #successstory #dictionary #digitaldictionary

Sidebar