जागर मनाचा : Listen to your Soul

अंतरात्म्याचा आवाज ऐकावा म्हणजे निर्णय चुकत नाहीत. नियती आपल्याला प्रत्यकेवेळी संकेत देत असते…गरज आहे ती तो संकेत ओळखण्याची. ऐका त्यांच्याच शब्दांत … (‘जागर मनाचा’ अंतर्गत श्री. शंतनू गुणे यांनी घेतलेली मुलाखत)

“Listen to your Soul” – Sunil Khandbahale. He finalized an odd business, prepared for it but finally scrap it – just because his Soul insisted him to not to go for it!.. listen in his own words

Sidebar