jagar manacha - Sunil KHANDBAHALE

Interviews

जागर मनाचा : About Entrepreneurship

“Entrepreneurship is all about Risk taking and Making right Decisions at right time” – Sunil Khandbahale सुनील खांडबहाले यांनी मोठया कंपनीचे नोकरीचे कॉल लेटर फाडण्याचा धोका पत्करला आणि स्वत:चा व्यवसाय सुरु करता यावा म्हणून फॅब्रिकेशन वर्कशॉप मध्ये काम करण्याचा निर्णय घेतला. ऐका त्यांच्याच शब्दांत … (‘जागर मनाचा’ अंतर्गत श्री. शंतनू गुणे यांनी घेतलेली मुलाखत) Sunil… read more »

जागर मनाचा : On Self-Esteem

“It is that ‘Self-Esteem’ – which made me an IT professional” – Sunil Khandbahale संगणकाचे कुठलेही औपचारिक शिक्षण नसताना सुनील खांडबहाले आज एक यशस्वी आयटीतज्ञ म्हणून ओळखले जातात. याबद्दल ऐका त्यांच्याच शब्दांत … (‘जागर मनाचा’ अंतर्गत श्री. शंतनू गुणे यांनी घेतलेली मुलाखत) Sunil Khandbahale, a lower middle class farmer turn out a successful IT professional…. read more »

जागर मनाचा : Listen to your Soul

अंतरात्म्याचा आवाज ऐकावा म्हणजे निर्णय चुकत नाहीत. नियती आपल्याला प्रत्यकेवेळी संकेत देत असते…गरज आहे ती तो संकेत ओळखण्याची. ऐका त्यांच्याच शब्दांत … (‘जागर मनाचा’ अंतर्गत श्री. शंतनू गुणे यांनी घेतलेली मुलाखत) “Listen to your Soul” – Sunil Khandbahale. He finalized an odd business, prepared for it but finally scrap it – just because his Soul… read more »

जागर मनाचा : Dream Big

“Dream Big” – Sunil Khandbahale. He started his business in adverse conditions with zero capital investment, counts over a hundred million users in 150 countries for his products & services मोठी स्वप्न जरूर बघावीत म्हणजे आपण त्याच्या जवळपास पोहोचतो. सुनील खांडबहाले यांनी मोठी कंपनी उभारण्याचे स्वप्न बघितले परंतु आर्थिक परिस्थिती नसल्यामुळे अल्प खर्चात सुरु होणाऱ्या ‘फॅब्रिकेशन’ व्यवसायापासून… read more »

Sidebar