जागर मनाचा : About Entrepreneurship

“Entrepreneurship is all about Risk taking and Making right Decisions at right time” – Sunil Khandbahale

सुनील खांडबहाले यांनी मोठया कंपनीचे नोकरीचे कॉल लेटर फाडण्याचा धोका पत्करला आणि स्वत:चा व्यवसाय सुरु करता यावा म्हणून फॅब्रिकेशन वर्कशॉप मध्ये काम करण्याचा निर्णय घेतला. ऐका त्यांच्याच शब्दांत … (‘जागर मनाचा’ अंतर्गत श्री. शंतनू गुणे यांनी घेतलेली मुलाखत)

Sunil Khandbahale tear off a call letter of big company & made risky decision to join small fabrication workshop instead to learn tricks of that business.

Sidebar