Technology and mindset together can democratise information & knowledge – #sunilkhandbahale


  Technology adoption and mindset development for the usage of regional languages can democratise knowledge said Sunil Khandbahale प्रादेशिक भाषांच्या वापरासाठी तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि मानसिकता विकास, ज्ञानाचे लोकशाहीकरण करू शकते, असे सुनील खांडबहाले म्हणाले.

  #sunilkhandbahale @sunilkhandbahale @khandbahalesunil #marathi @language #matrubhasha #mayboli #सुनील #खांडबहाले #netbhet #greatbhet #mahinigharpure

  link: https://sunilkhandbahale.com/ग्रेटभेट-मराठी-भाषा-आणि-न/

  #ग्रेटभेट – #मराठी #भाषा आणि नवी #माध्यमे:- https://youtu.be/xhw-FPmCXR8

  Sidebar  %d bloggers like this: