touch screen across city

    Smart Technologies for Smart Cities

    Let’s have a look at few open data initiative based smart technologies for smart cities, such as smart parking, touch screen across city and so on..  ‘स्मार्ट सिटी’ अर्थात ‘अद्ययावत शहर’ म्हणजे काय? जी सध्या आहे तीच सिटी स्मार्ट होणार कि पूर्णतः नवीन स्मार्ट सिटी तयार करणार? बरं सिटी स्मार्ट करायची म्हणजे नेमकं काय करायचं?… read more »

    Sidebar    %d bloggers like this: