Life long learning approach is important to live a meaningful and happy life – #sunilkhandbahale


    Life long learning approach is important to live a meaningful and happy life Tips by Sunil Khandbahale अर्थपूर्ण आणि आनंदी जीवन जगण्यासाठी आयुष्यभर शिकण्याचा दृष्टिकोन महत्त्वाचा आहे – सुनील खांडबहाले यांच्या टिप्स

    #sunilkhandbahale @sunilkhandbahale @khandbahalesunil #marathi @language #matrubhasha #mayboli #सुनील #खांडबहाले #netbhet #greatbhet #mahinigharpure #learning #lifelong #attitude #studentship

    link: https://sunilkhandbahale.com/ग्रेटभेट-मराठी-भाषा-आणि-न/

    #ग्रेटभेट – #मराठी #भाषा आणि नवी #माध्यमे:- https://youtu.be/xhw-FPmCXR8

    Sidebar