INKTalks @ Kochi by Linguistic enabler and tech whiz #sunilkhandbahale #inktalks


Linguistic enabler and tech whiz Sunil Khandbahale #inktalks #sunilkhandbahale
INK Fellow and linguistic enabler Sunil Khandbahale talks to us on how he feels about INK, his way forward with education, his work with developing platforms to help people bridge language divides and his innovative project, the ‘Kumbhathon’ to help solve challenges during the Kumbhmela event in India. INK फेलो आणि भाषिक सक्षम सुनील खांडबहाले त्यांना INK बद्दल कसे वाटते, शिक्षणात पुढे जाण्याचा त्यांचा मार्ग, लोकांच्या भाषेतील फूट दूर करण्यासाठी प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यासाठी त्यांचे कार्य आणि त्यांचा नाविन्यपूर्ण प्रकल्प, कुंभमेळ्यादरम्यान आव्हाने सोडवण्यासाठी ‘कुंभथॉन’ याविषयी आमच्याशी चर्चा केली.

Like he humbly says, “We still have a lot of work to do!”

Original Link: https://youtu.be/36OkuA94VYg

Sidebar