If I can do it, You can do it. Anyone can – an #inspiring #journey of #sunilkhandbahale #success


  You can do it I can do it Anyone can do it – an Inspiring journey of Sunil Khandbahale from a village public school to Worlds top university MIT तुम्ही हे करू शकता मी करू शकतो हे कोणीही करू शकते – सुनील खांडबहाले यांचा खेडेगावातील सार्वजनिक शाळा ते जगातील सर्वोच्च विद्यापीठ एमआयटी असा प्रेरणादायी प्रवास

  #youcandoit #icandoit #inspiring #journey #mit #khandbahale #sunilkhandbahale #aparnakale #techtalks #खांडबहाले #सुनीलखांडबहाले #शैक्षणिक #सार्वजनिक #शाळा #विद्यापीठ #एमआयटी #प्रेरणादायी #प्रवास

  Courtesy: Saksham Foundation

  Watch Full Video Story: https://ift.tt/SBfQL6I

  Sidebar  %d bloggers like this: