#श्रीमद्भगवद्गीता अनुबंधचतुष्टय | #Shrimadbhagavadgita Anubandhchatushtay #spirituality


श्रीमद्भगवद्गीता हा एक सखोल आध्यात्मिक ग्रंथ आहे, जो अस्तित्वाचे स्वरूप, धार्मिक जीवनाची तत्त्वे आणि आध्यात्मिक ज्ञानाच्या मार्गांबद्दल अमूल्य अंतर्दृष्टी देतो. श्रीमद्भगवद्गीता ही भगवान श्रीकृष्णार्जुनसंवाद या रूपाने बुद्धीचा कालातीत दिवा म्हणून उभी आहे, जी मानवतेला आत्मसाक्षात्कार आणि परमात्म्याच्या साक्षात्काराकडे मार्गदर्शन करते.

श्रीमद्भगवद्गीता अनुबंधचतुष्टय: अधिकारी, विषय, प्रयोजन, आणि यांचे परस्परसंबंध

learn more at: https://ift.tt/B6oeDIF

The Spirituality project is a part of KHANDBAHALE.Org projects, powered by KHANDBAHALE.COM

Sidebar