Self Esteem - Sunil KHANDBAHALE

Interviews

जागर मनाचा : On Self-Esteem

“It is that ‘Self-Esteem’ – which made me an IT professional” – Sunil Khandbahale संगणकाचे कुठलेही औपचारिक शिक्षण नसताना सुनील खांडबहाले आज एक यशस्वी आयटीतज्ञ म्हणून ओळखले जातात. याबद्दल ऐका त्यांच्याच शब्दांत … (‘जागर मनाचा’ अंतर्गत श्री. शंतनू गुणे यांनी घेतलेली मुलाखत) Sunil Khandbahale, a lower middle class farmer turn out a successful IT professional…. read more »

Sidebar