khandbahale - Sunil KHANDBAHALE - Page 2

Testimonial to Sunil Khandbahale by Dr. Anand Nadkarni डॉ. आनंद नाडकर्णी यांचे प्रशस्तिपत्र

Testimonial to Sunil Khandbahale by Dr. Anand Nadkarni सुनील खांडबहाले यांचे डॉ. आनंद नाडकर्णी यांचे प्रशस्तिपत्र Full Video at: https://youtu.be/Cy2pzQ5YcRo #sunilkhandbahale #khandbahale #anandnadkarni #VEDH #Latur #testimonial #प्रशस्तिपत्र

Watch & Listen – Sunil Khandbahale playing a music on Harmonica Ek Pyar Ka Nagma Hai at Latur VEDH

Watch & Listen – Sunil Khandbahale playing a music on Harmonica Ek Pyar Ka Nagma Hai at Latur VEDH पहा आणि ऐका – सुनील खांडबहाले लातूर वेध येथे “एक प्यार का नगमा है” वर हार्मोनिका संगीत वाजवत आहेत Full Video at: https://youtu.be/Cy2pzQ5YcRo #sunilkhandbahale #khandbahale #anandnadkarni #VEDH #Latur #harmonica #music #ekpyarkanagmahai

We all coexists in oneness & for that matter understanding true self is important @khandbahale

We are all coexists in oneness and for that matter understanding true self is more important #sunilkhandbahale आपण सर्व एकात्मतेने एकत्र आहोत आणि त्यासाठी स्वतःला समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे #sunilkhandbahale Full Video at: https://youtu.be/Cy2pzQ5YcRo #sunilkhandbahale #khandbahale #anandnadkarni #VEDH #Latur #co-existance #oneness #nonduality

Lifelong learning through lifelong studentship approach is key to success #sunilkhandbahale

VEDH Talks @ Latur – Lifelong learning through lifelong studentship approach is key to success #sunilkhandbahale आजीवन विद्यार्थीत्वाच्या पद्धतीद्वारे आयुष्यभर शिकणे ही यशाची गुरुकिल्ली आहे Full Video at: https://youtu.be/Cy2pzQ5YcRo #sunilkhandbahale #khandbahale #anandnadkarni #VEDH #Latur #lifelonglearning #studentship #successkey #keytosuccess

Innovation approach can scale up business and make it sustainable #sunilkhandbahale

VEDH Talks @ Latur – Innovation approach can scale up business and make it sustainable #sunilkhandbahale नावीन्यपूर्ण दृष्टीकोन व्यवसाय वाढवू शकतो आणि तो शाश्वत बनवू शकतो Full Video at: https://youtu.be/Cy2pzQ5YcRo #sunilkhandbahale #khandbahale #anandnadkarni #VEDH #Latur #Introduction #introvisuals Episode preview

Entrepreneur is one who converts weakness into strength & threats into opportunities – @khandbahale

VED Talks @ Latur – Entrepreneur is one who converts weakness into strength and threats into opportunities – #sunilkhandbahale उद्योजक तो असतो जो कमकुवतपणाचे ताकदीत आणि धोक्याचे संधीत रूपांतर करतो – #sunilkhandbahale Full Video at: https://youtu.be/Cy2pzQ5YcRo #sunilkhandbahale #khandbahale #anandnadkarni #VEDH #Latur #opportunity #strength #Entrepreneur

VEDH Talks @ Latur – Environmental Sustainability Strategy is crucial for Startups #sunilkhandbahale

Environmental Sustainability Strategy is crucial for Startups suggested Sunil Khandbahale स्टार्टअपसाठी पर्यावरणीय शाश्वतता धोरण महत्त्वपूर्ण आहे, असे सुनील खांडबहाले यांनी सुचवले. Full Video at: https://youtu.be/Cy2pzQ5YcRo #sunilkhandbahale #khandbahale #anandnadkarni #VEDH #Latur #Introduction #introvisuals

Sidebar