IBM Lokmat - Sunil KHANDBAHALE

News Articles

IBM Lokmat : TechGuru टेकगुरु

खांडबहाले सुनील यांनी मोबाइलला बनविले भाषा शिकण्याचे साधन. शिकता येणार इंग्रजी आणि मराठी भाषा सोप्प्या पद्धतीने KHANDBAHALE has launched multiple dictionary apps for mobile.  

Sidebar