cd rom - Sunil KHANDBAHALE

News Articles

मराठी-इंग्रजी बोलता शब्दकोश सीडी-रोमचे नाशिकमध्ये प्रकाशन – लोकसत्ता

‘मराठी–इंग्रजी बोलता शब्दकोश‘ सीडी-रॉमचे नाशिकमध्ये प्रकाशन … अधिक शब्दांचा अंतर्भाव केला असून, या शब्दांचे इंग्रजी, तसेच मराठी भाषेतील शास्त्रशुद्ध उच्चार ध्वनीरूपात असल्याने, हा शब्दकोश वैशिष्टपूर्ण ठरला आहे.

Sidebar