Social media & technology enabling people to express in their regional languages #sunilkhandbahale

How social media and technology enabling people to express in their regional languages is a good sign well explained by Sunil Khandbahale सोशल मीडिया आणि तंत्रज्ञान लोकांना त्यांच्या प्रादेशिक भाषांमध्ये कसे अभिव्यक्त करण्यास सक्षम करते हे सुनील खांडबहाले यांनी स्पष्ट केले आहे

#sunilkhandbahale @sunilkhandbahale @khandbahalesunil #marathi @language #matrubhasha #mayboli #सुनील #खांडबहाले #netbhet #greatbhet #mahinigharpure

link: https://sunilkhandbahale.com/ग्रेटभेट-मराठी-भाषा-आणि-न/

#ग्रेटभेट – #मराठी #भाषा आणि नवी #माध्यमे:- https://youtu.be/xhw-FPmCXR8

Sidebar