Now, you can be ageless!

Breakthrough research by Dr. Ullas S. Kolthur & team of Tata Institute of Fundamental Research on longevity gene. In future, you can be “Ageless”.

While the search for elixir of life has captivated human imagination for millennia, researchers around the world have put in efforts to extend healthy lifespan and reduce the burden of morbid diseases in an increasingly aging population. Research over the past two decades has demonstrated how Sirtuin 1 (SIRT1) (popularly known as longevity gene) delays aging and plays a protective role in diseases such as diabetes, obesity, neuro-degeneration, atherosclerosis, auto-immune diseases, nephropathy and myopathies. .. read more at https://www.sciencedaily.com/releases/2017/03/170328145303.htm

समस्त प्राणीसृष्टीच्या शरीरातील चिरतारुण्याला चैतन्य देण्याची क्षमता नेमकी कुठे दडली आहे, त्याचे रहस्य भेदण्याचे काम टाटा मूलभूत संशोधन केंद्रातील संशोधकांनी केले आहे. सर्व सजीवांमध्ये आढळणाऱ्या चिरतारुण्याच्या जनुकास सक्रिय करण्याची क्षमता निश्चितपणे कोणत्या क्षेत्रात आहे, त्याचे केंद्र शोधून काढण्याचे काम टीआयएफआरमधील शास्त्रज्ञ डॉ. उल्हास कोलथूर व त्यांच्या चमूने केले असून या नव्या संशोधनाचा चिरतारुण्याच्या औषधनिर्मितीत उपयोग होऊ शकेल. ..read more at maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/logitivity-gene-secret-revealed/articleshow/57899338.cms

Sidebar