शब्दचित्र - Sunil KHANDBAHALE

पंढरपूर वारीचे शब्दचित्र

मी चारशे लोकांना विचारले, “पंढरपूर वारीचे एका शब्दात वर्णन करा.” #pandharpur#vari चा #wordcloud म्हणून मला जे मिळाले ते येथे आहे जगातील कोणतेही विद्यापीठ तुम्हाला हे सर्व शिकवते का? – Khandbahale Sunil #पंढरपूर#वारी#विद्यापीठ#ज्ञान#शहाणपण#pandharpurwari#sunilkhandbahale

Sidebar