संस्कृत डिक्शनरी – सकाळ

  काळाच्या ओघात मागे पडत चाललेल्या संस्कृत भाषेला पुन्हा उभारी देण्याचे काम मुंबई विद्यापीठ आणि खांडबहाले.कॉम यांनी सुरु केले आहे.

  Comments

  So empty here ... leave a comment!

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Sidebar