पंढरपूर वारीचे शब्दचित्र

    मी चारशे लोकांना विचारले, “पंढरपूर वारीचे एका शब्दात वर्णन करा.” #pandharpur#vari चा #wordcloud म्हणून मला जे मिळाले ते येथे आहे

    Word Cloud of Pandharpur Vari

    जगातील कोणतेही विद्यापीठ तुम्हाला हे सर्व शिकवते का? – Khandbahale Sunil

    #पंढरपूर#वारी#विद्यापीठ#ज्ञान#शहाणपण#pandharpurwari#sunilkhandbahale

    Sidebar