न्यूनगंड नको अभिमान बाळगा – दिव्य मराठी

न्यूनगंड नको अभिमान बाळगा आपल्या भाषेचा! … आपल्या प्रदेशात आपल्या भाषेत बोलता न आल्यास मनाची जी घुसमट होते त्यातूनच अस्वस्थता व न्यूनगंड बळावतो. आत्मविश्वासासाठी आपली भाषा वापरावी!

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Sidebar