नाशिकचे खांडबहाले घेणार व्हाईट हाऊस चा पाहुणचार – दिव्य मराठी

  ‘मह‌िरावणीसारख्या छोट्या गावातून नाश‌िकमध्ये पह‌िल्यांदाच आलो त्यावेळी भांबावलो होतो. आज अमेरिकेत व्हाइट हाऊसचा पाहुणा म्हणून जाण्याइतपत या शहराने पंखात बळ द‌िलंय. उरातली तळमळ अन् धडपड म‌िटू देऊ नका. उद्या तुम्हीही …

  Comments

  So empty here ... leave a comment!

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Sidebar